Hedevej 2, Vandel 'Nedergård'Vejen til Vorbasse marked går her over Varde Å. Lige i krydset af billedet er Lindeballe Sogn, Billunf Sogn og Randbøl Sogn.

Intro

Matr.nr. 2e Vandel Gårdens størrelse er 33 ha Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Jens Mogensen
1876: Peter Kristian Hansen
1881: Peter Kristian Hansen’s enke til Johanne Marie Iversen
1884: Skifteattest til Niels Jensens’s enke
1884: Martin Danielsen
1896: Søren Rudolfsen
1908: Ole Jørgensen Rudolfsen
1910: Fogedudlægsskøde til Johannes Nielsen
1915: Frederik Pedersen
1923: Karl Andersen
1929: Aksel Mogensen
1968: Mogens Højrup Mogensen
1988: Flemming Drud Nielsen

Maleriet af Vandel Bæk er malet på bestilling af tømrermester Harry Hansen, Vandel