Hedevej 1, Vandel - Hedegård tidligere Hedebo


Gammel luftfoto,


Hedevej 1 fra gårdspladsen


Hedevej 1 fra haven


Hedevej 1 fra indkørslen


Niels Vilstrup

Intro

Matr.nr. 2ac Vandel – Ejendommen er oprettet på de gamle moselodder og jorden var frijord indtil midt i 60’erne da den blev indført som ejendom. Jorden er nu solgt fra til Lalandia i Billund. Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

1917: Tønnes Christensen til Frederik Pedersen
1925: Enke Ane Kristine Kristensen
1932: Aksel Vilhelm Kristensen
1934: Gustav Arntoft Knudsen
1938: Arne Vilstrup
1957: Dagny Vilstrup
1962: Niels Vilstrup solgte i 1994 gården til Kirkbi, Billund.

Da Niels overtog gården var der 15 ha. Da han solgte var der med tilkøb 34,37 ha.

I 1946 forestod Hedeselskabet en kalkundersøgelse af ejendommen for Niels’s far Arne Vilstrup. Og det blev her skrevet, at undersøgte areal bestod af sandmuld på sand.

Niels fortæller:
Min far Arne Vilstrup lånte 360 kr. af staten i 1939 til at bygge en aljekumme. Det blev skrevet, at lånet var til at forbdre staldhygiejnen og samtidig udnytte gødningen optimalt. Lånet skulle tilbagebetales med 18 kr. årlig og var rentefrit.
Arne Vilstrup opdyrkede et hedeareal på 1,65 ha i 1947. Pløjearbejdet blev gjort af Habekost fra Billund.

Forfattet af Svend Aage Hansen