Hedeselskabet (Tønder)


Hedeselskabet i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Hedeselskabets gamle bygning blev oprindeligt opført som en landbrugsskole. Thaysen-arkitektur.

Den store fine bygning på Ribe Landevej, der lokalt kaldes for "Hedeselskabet" blev opført som landbrugsskole i 1913 af arkitekt Thaysen. Skolen fik ikke lov at virke længe, for Første Verdenskrig standsede skolegangen. Under krigen blev skolen benyttet som kontor af Zeppelinbasens officerer, og som rationeringskortkontor. Efter krigen blev landbrugskolen genopstartet, men da Tønder kom til Danmark 1920 flyttede skolen til Niebüll, og her fungerer den endnu i dag.

Efter Genforeningen blev bygningen overtaget af det danske landbrugsministerium, der udlejede den til Det Danske Hedeselskab. Bygningen rummede en overgang også Sønderjydsk Hypoteklånefond. Hedeselskabet spillede en meget vigtig rolle på Tønder-egnen fra 1920erne og frem. Selskabet gennemførte Tøndermarskens afvanding og stod for en lang række hedeopdyrkninger og plantning af plantager og læhegn. I 1920erne plantedes en frugtplantage i haven.

I 1964 blev en del af grunden frasolgt og her byggedes det nye 4. maj kollegium.

Senere fik Kort- og Matrikelstyrelsen hjemsted i bygningen, men efter nedlæggelsen i ca. 2000 stod bygningen tom.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2