Hedens Mølle


Hedens Mølle. Foto af Anders Jespersen

Intro

Hedens Mølle var en vandmølle, som fk sit vand fra Øksnebækken. Møllen nævns første gang i 1588 og de sidste rester af bygningerne blev nedrevet i 1975.

Første gang Hedens Mølle nævnes på skrift er i Biskop Jacob Madsens Visitaisbog fra 1588. Her nævnes møllen som "Herns Mølle" med een kværn. Navnet "Herns" må betyde "Herrens Mølle", og hentyder til, at vandmøllen tilhørte Steensgaards daværende ejer Otto Emmiksen.

Møllefæste:
Hans Madsen: 1662-1680.
Mads Hansen: 1680-1689.
Jens Hansden: 1689-1702
Jep Pedersen: 1702-1722.
Christian Nielsen: 1722-1759.
Jørgen Jørgensen: 1759-1767.
Niels Ipsen: 1767-1797.
Lars Svendsen: 1797-1831
Svend Jørgen Larsen: 1831-1873.

I 1873 blev driften af Hedens Mølle lagt ind under driften af Steensgaard Hovedgaard. Der blev formalet korn på møllen frem til midten af 1950- erne. Bygningerne forfaldt efterhånden og de sidste rester af møllen blev nedrevet i 1975.


Hedens Mølle var en græsmølle, som kun kunne bruges i vinterhalvåret. Ifølge KOng Chr. d. 5.´s Danske LOv fra 1683 kunne driftsperioden udstrækkes fra Mikkelsdag til den 1. maj, for så vidt vandet ikke kunne gøre skade.
" Hvo som haver Vinter-eller Græs Mølle, hand skal optage Stigbord den første Maji, og ej sette det neder igjen, før end alt Høe eller Korn er inde af den Stæd eller derhos, så vit Vandet kand Skade gjøre."