Heden


Luftfotografi af Heden by


Bystævnet i Heden. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Heden er nævnt første gang 1175 i formen Hethy. Ordet er afledt af navneordet hede i betydningen fladt, skovløst terræn i almindelighed benyttet som græsningsareal.