Hedely (tidl. Vesegård)


Hedely, matr.nr. 16a, gården omkr. år 1910-1925.


Hedely, matr.nr. 16a, længer


Hedely, matr.nr. 16a, stuehuset


Hedely, matr.nr. 16a, ca 1936-1939


Hedely, matr.nr. 16a, gårdejer Lars Rasmussen, tidl. sognerådsformand, ca 1900-1920.

Intro

Hedely, matr.nr. 16a i Greve Sogn, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801. Gården er nedlagt.

Historie Hedely, matr.nr. 16a, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801. På tidligere kort nævnes gården som Vesegård. 2 parceller solgtes i 1804, hvoraf 1 td. blev tilbagekøbt i 1823. Gården er nedlagt.

Ejere 1. Niels Knudsen, 24. jun. 1801 2. Lars Nielsen, 7. dec. 1804, fg søn 3. Ludvig Rudolph Cadovius, 21. mar. 1838, fg svsøn 4. Lars Christensen, 22. okt. 1851, gm fg enke 5. Lars Rasmussen (Vedsegaard?), 15. dec. 1886, fg svsøn 6. Hans Peder Nielsen, 29. apr. 1911 7. Ingeborg Nielsen, 23. jun. 1947, fg enke fg = forgænger gm = gift med svsøn = svigersøn