Hedeboegård (tidl. Grusgård)


Grusgården, Tune


Grusgården, Tune, med grusgrav


Ellen og Mads Sørensen, Grusgården i Tune.

Intro

Hedeboegård, matr.nr. 18a, blev tidligere kaldt Grusgården. Gården er ved udskiftningen flyttet fra Tune Landsby til sin nuværende beliggenhed på Roskildevej 63.

Historie Poul Gehl skriver i sin bog: Der var engang en landsby, om Grusgården bla. følgende: Derude i vest så vi konturerne af de hvælvede trækroner omkring Grusgården ... Den oprindelige gård var en af dem, der efter udskiftningen (omkring 1780-erne) blev jævnet med jorden og "flyttet ud på jorden"; ud på de stenede og grusede agre, der var blevet tillagt den i sognets nordvestlige udkant. Gården fik senere navn efter den jord, der var blevet den beskåret - den kom til at hedde Grusgården. Som navnet siger, var jordens bonitet absolut ikke den bedste, men det blev i nogen grad kompenseret ved anlægget af byens første - men alt andet end sidste - erhvervsmæssigt drevne grusgrav, der dog i flere menneskealdre kun var som et fingeraftryk i landskabet i forhold til de bjerglandskaber, senere tiders grusindustri må tage ansvaret for.

Fæstere/ejere 1. Søren Andersen, født 1713 2. Sidsel Sørensdatter, født 1761, fg. datter 3. Søren Kristensen, født 1791, død 1850, fg. søn 4. Mads Sørensen, født 1826, død 1873, fg. søn