Havnetoldkammeret


Odense Havn med toldboden (opført 1847)


Postkort. Odense Havn. Skibe.


Postkort. Odense Havn. Havnetoldboden.


Postkort. Odense Havn. Skibe.


Postkort, farvelagt. Udsigt over Odense Havn. Skibe.


Sprøjtehus og kanalfogedens hus ved Odense Havn.


Postkort. Kanalen med sejlskibe, Kanalvej til højre, Havnetoldboden i baggrunden.


Fredet bygning: Havnetoldboden, Londongade 4, Odense. I forgrunden ses mindesmærke rejst for Friedrich Buchwald og 4 andre, der har haft en stor betydning ifm. vedtagelse, projektering og udførelse af Odense Kanal.


Fredet bygning: Havnetoldboden, Londongade 4, Odense.


Fredet bygning: Havnetoldboden, Londongade 4, Odense, set fra Buchwaldsgade.


Mindesmærke: Natursten rejst til minde om Fyens Stiftamtmand Friedrich Buchwald.


Mindesmærke: Støttesten til ære for Rosenörn og Ljungberg.


Mindesmærke: Støttesten til ære for Wegener og Peymann.

Intro

Toldboden er opført i 1830-33 og blev i 1847 ombygget til den form, den har i dag. Det er havnens eneste fredede bygning.

I 1830 påbegyndtes byggeriet af en ny toldbod efter tegninger af kgl. hofbygmester J.H. Koch. Toldmyndighederne fandt den imidlertig hurtigt for lille og i 1847 blev toldboden ombygget og udvidet af arkitekt N.S. Nebelong. Det er endnu i den skikkelse vi ser den i dag. Toldboden ligger for enden af det oprindelige havnebassin fra 1803. Bygnignen tjente som toldkammer frem til 1953, hvor denne funktion blev flyttet til et nyopført toldkammer skråt overfor, Londongade 1. Toldboden er havnens eneste fredede bygning.

Kanalfogedboligen og Buchwald-stenenVed siden af den gamle toldbod ligger Kanalfogedboligen, som er fra 1808 og dermed blandt havnens tidligste bygninger. I 1800-tallet var disse to bygninger ramme om statsmagtens tilstedeværelse på havnen – dels i form af skiftende kanal- og havnefogeders opsyn med kanalens tilstand, dels som toldvæsenets overvågning af varetrafikken. I 1929 rejstes en mindesten mellem toldboden og det inderste af kanalen for at hædre mændene bag byggeriet af Odense Kanal, særligt amtmand Fr. Buchwald.

Den gamle kanal og havnDe to bygninger udgør den ældste endnu eksisterende bebyggelse på havnen og er dermed de eneste levn – udover kanalen selv – der fortæller os om den oprindelige kanalhavns historie før industrialderens store udvidelser fra 1885 og frem. Den simple kanalfogedbolig og den lille toldbod siger i sig selv noget om de beskedne proportioner, der herskede på 1800-tallets havn. Arkitektonisk og materialemæssigt adskiller bygningerne sig fra den øvrige, mere moderne havn.