Havnemøllegade


Havnemøllen a/s, Aalborg, facaden, Øster havn


Badende børn på sandarealet ved broen. Billedet er taget oppe fra broen og viser arealet med Havnemøllen og Spritfabrikken i baggrunden


Facaden af kontoret for Havnemøllen A/S Østre havn

Intro

Havnemøllegade er opkaldt efter Aalborg Havnemølle, opført 1906.

Navngivet den 15. maj 1973. Den 27. marts 1973 sender Havneudvalget navneforslag til en række gader og veje inden for Aalborg Havns område. Forslaget sendes fordi "mangelen på navngivning af mange af havnens gade- og vejstrækninger ofte forårsager unødige vanskeligheder for kommunikationen i forbindelse med havnens daglige drift". Der navngives ialt 26 veje, og mange af navnene er inspireret af den daglige virksomhed og industrianlæg på havnen. Gaden er nu erstattet af gaden Øster Havnepromenade.

Aalborg byrådsforhandlinger 2.09.910.