Havnelev Kirke


Postkort Havnelev Kirke


Postkort af Havnelev Kirke


Interiør fra Havnelev Kirke

Intro

Kirken er fra ca. 1250 og er oprindeligt bygget af kridtsten fra Stevns Klint, men står nu med røde mursten.

Kirkens ældste dele stammer fra tidlig middelalder. Senere blev der bygget vælvinger, sidebygninger og tårn på kirken, ligeledes i kridtsten og munkesten. I august måned 1880 blev tårnet stivet af med nogle store bjælker fordi gavlmuren dannede en fuldstændig bue og havde fået store revner. Man var nervøs for at ringe med klokken, men arkitekt Zeltner beroligede med, at tårnet nu stod mere sikkert en før. Det gik godt til d. 14. november 1880, som var en søndag. Efter der var blevet ringet til gudstjeneste, opdagede nogle kirkegængerer en revne i gavlen, hvor der vedblev at løbe kalkstøv ud. Om aftenen stormede det meget, og ved nitiden hørte de omkringboende en meget stærk lyd. Tårngavlen var faldet sammen. Efter at tårnet var styrtet sammen gennemgik kirken en stor ombygning.Tårn og våbenhus blev genopbygget af røde sten og resten af kirken, med undtagelse af sakristiet, blev skalmuret med samme røde sten. Kirken fremstår nu som en nygotisk landsbykirke. I 1990 var det nødvendigt igen at foretage en gennemgribende restaurering af tårnet. Oprindelig havde kirken en granitdøbefond, som i 1863 blev ombyttet med den nuværende i støbejern. Den gamle middelalderlige døbefond står nu i Smerup kirke.

Stevns Lokalhistorisk Arkiv http://danmarkskirker.natmus.dk/praestoe/havnelev-kirke/

''Publiceret''