Havnekontoret


Havnekontoret


Postkort fra begyndelsen af 1900-tallet

Intro

Den røde træbygning med balkon på Havnepladsen har været havnekontor og depot for havnefogeden siden det blev bygget i 1906, da havnen blev anlagt. Den fredede bygning er tegnet af den kendte arkitekt Ulrik Plesner fra Vedersø, der satte sit præg på Ringkøbing og Skagen i starten af 1900-tallet.

Havnen startede beskedent med det gamle havnebassin ud for havnekontoret og molen, der afgrænser denne mod det store havnebassin mod vest. Oprindeligt var der ikke en havn i Ringkøbing, men skibene ankrede op lidt ude i fjorden, og man kørte varer til og fra på hestevogne, eller man sejlede dem i lavbundede pramme. De gamle havnebassin blev anlagt, da man fik brug for at sejle byggematerialer over fjorden i forbindelse med opførelsen af Lyngvig Fyr i 1906, og det vestlige bassin blev anlagt i forbindelse med byggeriet af slusen i Hvide Sande i 1928. Se mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/havnepladsen/havnepladsen-2/ Havnepladsen 2, Havnekontoret | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]

''Publiceret''