Havnegade og Nørreled


Badebørn. 1944


Badebørn. 1938


Villa Målet. 2014


Villa Målet. 2014

Intro

Havnegade og Nørreled er to veje med hver sin historie. På Havnegade er blanding af små beboelseshuse. På Nørreled, er der især et hus der gør sig bemærket

Havnegade og Nørreled er to veje med hver sin historie. Havnegade er en blanding af små beboelseshuse, hvor der også har været butikker og håndværk. Der var både kiosk, cykelsmed, stolemager, snedkeri, skrædder, og i en af bygningerne oprettede Gosmer-Halling Sogneråd byens første alderdomshjem. På Nørreled er der især ét hus, der gør sig bemærket. Det drejer sig om Nørreled nr. 4, også kaldet ”Villa Målet”. – Og historien handler om badebørn, badetoget og mælk! I 1885 startede en kreds af Odderborgere en indsamling for organisationen Kirtelsvage Børns Badning ved Hou. Det blev starten på det arrangement, der siden skulle blive kendt som badetoget til Hou. Svagelige børn af fattige forældre kunne, mod forevisning af lægeattest, tilbydes badning fra Hou Søbadeanstalt og efterfølgende få et gratis måltid mad. Hads - Ning Herreds Jernbaneselskab støttede initiativet og sendte hver dag et badetog af sted. Børnene blev fragtet i kreaturvogne med løst indsatte bænke. Badetoget blev en fast tradition som fortsatte helt frem til 1957. Når toget kom til Hou, gik drengene og pigerne hver for sig, man mente ikke, at det gik an at lade dem bade sammen. Badeanstalten var blevet udvidet og bestod af et sæt badebroer, hvortil der var bygget to omklædningshuse takket være støtte fra private og Hads Herreds Spare- og Lånekasse. Efter badet fik børnene i de første årtier et måltid mad, men i 1930’erne og den næste snes år blev de beværtet med et glas mælk – og siden hen saftevand – hvortil de kunne spise deres medbragte madpakke. I 1940´erne og op til midten af 1950’erne foregik dette hos Herta Ricardy i hendes have ved Villa Målet, Nørreled nr. 4. I 1952 kom 2389 børn med badetoget her til Hou.