Havnegade i Vejle


Anlægsarbejde i begyndelsen af 1930'erne. Tipvognstog kører jord væk fra udgravningen, der fører Havnegade under det nye Højbaneviadukt, der stod færdig i 1934. Bagest anes Kirkegade.


Gæsterne hygger sig på fortovsrestauranten ved Nielsens Hotel, Havnegade 7. Fotoet er fra ca. 1905, hvor gadens nordside var flankeret af en række træer. Ejendommen med hotellet blev revet ned i 1914.


Havnegade i begyndelsen af 1900-tallet. I midten Vejle Posthus på hjørnet af Havnegade og Jernbanepladsen. Fotograf: H.P. Jensen.


Havnegade 9 - 13 fotograferet i 2011. Fotograf: Finn Høj Sørensen


Maleri af Havnevejen og Vejle Havn 1835. Den nyanlagte Havnevejen ses flankeret af træer. Malet af købmand og skibsmægler N. Ericksen. Den originale akvarel findes på Vejle Museum.


Havnegade i 1890'erne set fra vest. Bygningen yderst til venstre, Havnegade 11, huser Telegrafstationen. Hestevognen er på vej ad den brostenbelagte gade mod Midtbyen.


Området ved Tulip-slagteriet i 1960'erne ved Havnegade 24. Huset med kviste forrest ved nr. 28 er det tidligere sømandshjem. Fotograf: Oskar Jensen.


Trafik i Havnegade set mod Højbanen sidst i 1930'erne.

Intro

Havnegade skabte fra slutningen af 1820'erne den nødvendige forbindelse mellem den nyanlagte havn ved Holmen og det centrale Vejle omkring Kirketorvet.

Efter indvielsen af Vejle Havn i 1827, blev Havneveien - det nuværende Havnegade - hurtigt en vigtig færdselsåre. Det var også attraktivt at bygge hus ved den nye gade, og en del af byens velhavere og adskillige embedsmænd var blandt de første beboere. Det gjaldt fx Jeppe Jensen, der havde udarbejdet anlægsplanerne for havnen og blev Vejles første havnefoged.

Byggeriet langs Havnegade havde i 1840'erne nået et omfang, hvor det ifølge Vejle Amts Avis truede gadens status som"en skyggefuld Allé ned til Havnen. Byens Aftenpromenade." Da jernbanen kom til Vejle i 1868, krydsede det nordgående spor Havnegade til stor gene for trafikken. En fodgængerbro over sporet i 1919 hjalp lidt på problemet, men den endelige løsning kom i 1930'erne med Højbanen.

Danmarks første bomuldsspinderi, Vejle Bomuldsspinderi, blev etableret ved Havnegade i 1892, og fra begyndelsen af 1900-tallet blev gadens udmunding i Havnepladsen flankeret af to spektakulære bygninger. PÅ det højre hjørne Vejles Toldbod og på det venstre konsul Marius Windfeld-Hansens villa.

Henvisninger:
With-Pedersen, Erik: Optegnelser om "Holmen" og "Hestehaven" - nogle bidrag til Vejle Østbys historie. Vejle 1992.
Læs mere om Havnegade på VejleWiki.dk.