Havnebyen på Sydhavsøerne, Bandholm


Byskilt til Bandholm


Alle til Knuthenborg Park


Begyndelsen af havnegade


Havnegade mod havnen


Havnegade mod Skibevej


Bandholm Strand med havnebygninger


Havnen med siloerne


Svanevigbugten


Informations- og opholdsrum ved havnen for Museumsbanen


Sporskifte for Museumsbanen


Bandholm Hotel


Reklame for Kristiane af Marstal

Intro

Byen med kornmagasiner fra 1800-tallet, den første private jernbane, den ældste badeanstalt i Danmark og ferskvandskilden i havnebassinet.

Et sagn fortæller, at oprindelsen til byens navn tilskrives en mand med navnet Banial. Han skulle have bygget og befæstet en holm til værn for Bandholmgården, hvor han havde sin bopæl. Gården lå ca. der, hvor Knuthenborg slot er beliggende i dag. I fortiden bestod Lolland af flere øer end nu, og Bandholm blev i tidligere tider kaldt Bangendholm, hvilket betyder, den larmende holm, på grund af støjen af bølgerne.

Bandholm havde eksisteret i adskillige tusinde år, før der udviklede sig antydning af en by. Fund fra Stenalderen (ca. 6000-1500 f.Kr.) viser klart tilstedeværelsen af et bondesamfund. Siden Vikingetiden (800-1000 e Kr.) har selve bopladsen ligget nogenlunde, som den nuværende by ved den naturlige ankerplads i Svanevigen. Bondebyen blev tidligt stillet i skyggen af havnen/ankerpladsen, idet Svanevigen fungerede som ind- og udskibningssted for bopladsen. Bronzealdersfolket (ca. 1700-500 f.Kr.) stod allerede ud fra Bandholm i skrøbelige både over Østersøen. Via floderne i Tyskland nåede de så langt som til Mellemeuropa. Her kunne de afsætte deres last af pelsværk, rav, harpiks og andre varer. I bytte fik de bl.a. bronze, guld, kobber og tin.

Bandholm og omegn har i mere end 300 år været præget af Knuthenborg, der oprindelig hed Aasmarke, og af slægten Knuths aktiviteter i området. Christian den 5. skænkede i 1685 E. C. von Knuth alle byens huse og gårde. E. C. von Knuths afdøde svigerfar Cornelius Lerche havde nemlig haft hele sin amtmandsløn til gode hos kongen. Den kontante løn blev således ændret til at eje mange gårde og huse i området. Dette ændrede sig først fra ca. 1960 og fremover, hvor Knuthenborg begyndte at sælge ud af deres besiddelser.

Den danske film "Kristiane af Marstal", der havde præmiere den 3. august 1956 rummede optagelser fra Bandholm. Optagelserne i og omkring bagerforretningen er optaget i byen. Bageriet var beliggende på adressen Havnegade 2. Det er nu ændret til en tankstation med kiosk. Foruden indendørsoptagelserne blev der filmet i Havnegade, når bl.a. Louis Miehe- Renard og Kjeld Jacobsen skulle ned til deres skib i havnen. Bandholm er i øvrigt ikke ukendt med at få besøg af filmhold. Museumstoget og Bandholm Station er flere gange brugt til diverse optagelser, f.eks. i Badehotellet på TV2.