Havneby


Ved færgelejet i Havneby, Rømø

Intro

Havneby på Rømø er et yndet sted at fiske efter hesterejer. I byen ses hvorledes man har måttet grave områder fri for flyvesand.

I Havneby blev der i 1964 indviet en havn, som har færgeforbindelse til List på Sild, og hvorfra der siden er blevet drevet fiskeri efter hesterejer - de små grå rejer, som findes i store mængder i Nordsøen og er en yndet spise, blandt andet i Tyskland og Holland.

I området syd for Vestergade - og andre steder på øen - kan man endnu se eksempler på de »skummede agre«, der blev dannet, når man måtte skovle de dyrkede arealer fri for flyvesand, og markerne derved blev forsænkede felter mellem diger dannet af det opgravede sand.