Havndal fortidsminder
Intro

På den gamle Vester Hede syd for Havndal ligger tre fredede fortidsminder. Der er tale om 2 gravhøje og tomten fra en langdysse. Foruden disse fortidsminder er der beretninger om flere sløjfede gravhøje i området, som bevidner at området i sten- og bronzealderen var tæt bosat.

Langdyssen er i dag desværre næsten helt afgravet. I den nordlige ende kan der dog stadig ses 4 bæresten fra et gravkammer og flere randsten. Det formodes, at langdyssen har haft flere nu helt forsvundne gravkamre og ikke blot et i nordenden. I sydsiden af en lille bevoksning langs det vestlige markskel ligger først en stor gravhøj, som formodes at være opført i den ældre bronzealder (1.700 - 1.000 f. K.). Selvom gravhøjen stadig er ganske stor, har den oprindeligt været større. Højens top af afgravet og fremstår med et nedhulet topkrater og på siderne af højen ses flere flade afgravninger og afslidninger fra nyere tids agerbrug og afgræsning med kvæg. Beskadigelserne til trods må højen dog stadig formodes at rumme væsentlige gravanlæg. Dette gælder både de såkaldte "primærgrave" - jordfæstegrave i bulkister (udhulede egekister) som højen rejstes over - og de senere tilføjede "sekundærgrave" i form af stensatte brandgrave og gravurner. De store gravhøje fra ældre bronzealder har derved som regel haft en lang brugstid, hvorunder højen meget vel kan være udvidet flere gange. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/bonde-stenalder/havndal-fortidsminder Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere her]

''Publiceret''