Havnø Vindmølle


Havnø Mølle 1900. Havnø Mølle fotograferet ca. 1900.


Havnø Mølle . Havnø Mølle ligger på en naturlig bakker over Havnøs strandeng.


Havnø Mølle for fulde sejl. Havnø Mølles vinger er forsynet med "kludesejl".


Krøjeværket. Møllehatten vejer godt 10 tons. Den kan drejes af to personer vha. "krøjeværket".


Melkværnen. Melkværnens sten er lavet af basalt fra Rhin-området.


Udsigt over Mariager Fjord. Fra møllebakken er der en fantastisk udsigt. Mod vest kan man se til Hadsund.


Møllelauget. Havnø Mølle er i dag arbejdende museumsmølle. Om sommeren viser møllelauget den frem og maler mel.

Intro

Havnø Mølle fra 1842 er Nordjyllands ældste vindmølle. Møllen er en del af Havnø gods. Den er bygget på en kampestenssat kælder og stråtækt. Fyrretræet i møllen er norsk. Mølleværkets bevægelige dele er lavet af egetræ fra godsets egen skov, Lounkær...

Havnø Mølle fra 1842 er Nordjyllands ældste vindmølle. Møllen er en del af Havnø gods. Den er bygget på en kampestenssat kælder og stråtækt. Fyrretræet i møllen er norsk. Mølleværkets bevægelige dele er lavet af egetræ fra godsets egen skov, Lounkær. Uderfra kan mølleren dreje vingerne op i vind ved hjælp af et gangspil og system af bjælker kaldet krøjeværket. Han kan også regulere vingernes kludesejl. I møllen er en skallekværn med tilbehør til at lave byggryn, en kværn med to rhinske møllesten til foderkorn og mel samt en sigte. Møllen er i dag arbejdende museumsmølle. ''Danske gryn til Norge'' Havnø Mølle ligger 200 meter fra Mariager Fjord, langt fra landsbyer og bondegårde. Hvorfor byggede godsejer Christen Juul Kjeldsen dog sin mølle så langt fra mulige kunder? Fra sin gård kunne Kjeldsen følge de norske skibe, som sejlede til Mariager og Hobro med tømmer og jern. Skibene sejlede ofte hjem med tomt lastrum. Kjeldsen ville producere gryn til eksport til Norge. Neden for hovedgården er et ladested fra omkring 1500. Herfra kunne grynene skibes af sted. Havnø Mølle har aldrig malet for områdets bønder. Møllen lavede gryn til eksport, vinterfoder til godsets mange stude og rugmel til brød til godsets ansatte. Møllen stoppede i 1927, hvor vindkraften blev erstattet af et lokomobil.