Havnø Mølle


Havnø mølle med den restaurerede rugmelkværn.


Havnø mølle


Havnø mølle. Der males stadig mel nogle gange hen over sommeren.


Havnø Mølle

Intro

Havnø Mølle er Nordjyllands ældste vindmølle. Den er bygget på en naturlig bakke i strandengen mellem Mariager Fjord og bøgeskoven kaldet Lunden. Møllen ejes af foreningen Havnø Mølles Venner og drives som museum i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum.

Vindmøllen blev opført for godsejer Chr. Juul Kjeldsen, Havnø, i 1842 med henblik på at producere gryn til eksport til Norge. Den har desuden malet rugmel til brød til det store folkehold på herregården Havnø.

Møllekroppen er ottekantet og tækket med rør fra top til bund. Den står på en kælder af kampesten.
Møllen var i funktion til 1927. Den er fredet og blev i 1994 overtaget af egnsmuseet i Hadsund, der forestor en gennemgribende restaurering udført af Møllebygger John Jensen APS i årene 1995-2001.

Møllen fungerer i dag som arbejdende museumsmølle.


Møllen har - og har altid haft - manuelt krøjeværk og sejlførende vinger. Den er udstyret med skallekværn med tilbehør til fremstilling af byggryn og skråkværn med sigte til formaling af foder og rugmel.

Møllen blev restaureret i 1995-2001 og inventaret er helt intakt: 1 melkværn med tromlesigte samt 1 skallekværn med grynvifte og grynsorterer. Møllen har aldrig været moderniseret, og fremstår derfor som ved opførelsen i 1842.


Lise Andersen: "Møllernes omkring Mariager Fjord", Hadsund 2012, s.58-61.
Møllens hjemmeside