Havfruen

Intro

Hans Pauli Olsen. (1957) Havfruen, 1998 Hans Pauli Olsens havfrue viser sig med al sin farlighed og kraftfulde seksualitet og trækker beskueren med ned i dybet.

Hans Pauli Olsen. (1957)
Havfruens, 1998
Bronze og granit

Placering: Havfruen I Munke Mose ved bredden til Odense Å.

For den færøske billedhugger Hans Pauli Olsen er menneskeskikkelsen centralt i hans virke. Han arbejder ekspressivt med figuren og det er ofte det arkaiske, det mytiske og menneskets grundlæggende vilkår han tager fat i.

Skulpturen Havfruen er i sig selv allerede en mytisk figur, en smuk skikkelse, der lokker os i døden med sin sang. Hendes hoved er usædvanligt lille i forhold til kroppen, der med sin grove udformning udstråler en stærk seksualitet. Dette understreges af de let adskilte ben og tydelige køn, der først samles til en finne ved fødderne.

Hun er placeret på en 3-4 meter høj sokkel med en stor stime fisk svømmende under sig. Soklens højde gør at man allerede når man møder hende er under vandet og trukket ind i eventyret. Seksualitetens styrke bliver her tematiseret som noget råt, en fare man udsætte sig selv for, og skulpturen står nærmest som en antitese til den lille havfrues uskyldighed og konventionelle skønhed.

Skænket af Fehr og Co's Legat


Hans Pauli Olsen. (1957-)

Færingen Hans Pauli Olsen er uddannet fra Kunstakademiet i København i 1978. Som billedhugger arbejder han ekspressivt og naturalistisk. Det er menneskefiguren, der er hans hovedtema. Han siger selv at skulpturen ikke er mennesket men noget, som træder i dets sted. Ofte har hans skulpturer en mytisk undertone. Han har dog også udført portrætbuster af kongefamilien. Han arbejder oftest med ler som udgangspunkt for bronzeafstøbninger. Leret brugs til at skabe et ekspressivt udtryk, hvor kunstnerens modelleringsproces tydligt aftegnes i figuren.