Havervadgaard


Havervadgaard. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Havervadgaard var oprindeligt en kongerigsk fæstegård under Haderslev amt. Gården var meget stor og fæsterne var som regel også herredsfogeder i Hviding herred. Den først kendte fæster på gården er Mikkel Pedersen Holm, der nævnes i nogle skøder fra 1513.

Havervadgaard var oprindeligt en kongerigsk fæstegård under Haderslev amt. Gården var meget stor og fæsterne var som regel også herredsfogeder i Hviding herred. Den først kendte fæster på gården er Mikkel Pedersen Holm, der nævnes i nogle skøder fra 1513. Han kom fra gården Holm ved Brøns, der var hjemsted for Hviding herredsting til langt op i 1700-tallet. Hans efterkommere arvede fæstet efter ham indtil 1680. Det blev en betydningsfuld familie, der i mange år rivaliserede med slægten fra den ligeledes meget store Astrupgaard. Omkring 1580 bliver Havervadgaard-slægten gift ind i gårdmandslægten fra Roostgaard, og familien bliver den mest betydningsfulde i hele det nordlige Vestslesvig.

I 1634 blev Havervadgaard oversvømmet og ødelagt af en stormflod. Materialerne lå spredt vidt omkring, og det fortælles, at der hvor de strandede, byggede man den nye Havervadgaard. I 1680 blev gården solgt til Mathias Lange, men hans svigersøn klarede ikke skærene og solgte gården til brødrene Anders og Niels Hansen Schack i Brøns i 1740 og var i familiens eje til 1823.

I årene 1774-76 blev Havervadgaards jorder udskiftet. I 1823 kom gården på tvangsauktion og blev købt af tingskriver Sørens Nielsen Schmidt i Roager og var i denne slægts eje indtil 1955.

Dette år blev gården med da 90 ha. jord overtaget af Statens Jordlovsudvalg. Hovedparcellen på 40 ha. blev frasolgt og de øvrige 50 ha. indgik i en række jordfordelinger på hele egnen. Havervadgaards nuværende bygningskompleks er i det store hele fra o. 1800, men er løbende blevet moderniseret. Avlsbygningerne er blevet suppleret med nye bygninger i perioden 1985-91. I 1992 var der kun 77 ha. jord til gården, og heraf var 7 ha. skov og 32 ha. marskjord.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
.J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II A
H. P. Jensen: Fra vesterkanten, Skærbæk 1989
Niels L. Petersen: Dagligliv i Rejsby og Brøns sogne. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 14, 2000