Haversdås langhøj og jættestueIntro

På markerne øst for Haversmose ligger to gravanlæg fra bondestenalderen. Det ene er en velbevaret stenopbygget jættestue i en gravhøj. Det andet er en 100m lang og 2,5 meter høj langhøj.

Spredt i overfladen på langhøjen ses flere fordybninger i terrænet. Disse må formode at rumme sammensunkne eller plyndrede gravkamre. På jættestuen kan man se flere små indhuggede skålformede fordybninger. Disse kaldes skåltegn og er typisk blevet indhugget i den efterfølgende bronzealder. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/bonde-stenalder/haversdas-langhoj-og-dysse Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere]

''Publiceret''