Havehus fra Riisingsminde


Havehuset fra Riisingsminde i Den Fynske Landsby.


Havehusets have i Den Fynske landsby


Havehuset efter genopførelsen i Den Fynske Landsby.

Intro

Omkring år 1800 blev bygget et havehus som en del af en 'romantisk' have, der var anlagt ved landstedet Riisingsminde. Havehuset kan idag besøges i Den Fynske Landsby.

Bygningshistorie
Havehuset er bygget ca. 1800 under i indflydelse af de tanker, som lå bag ’den landskabelige’, ’engelske’ eller ’romantiske have’. I den romantiske have ville man skabe og kontrollere naturen i sin umiddelbare nærhed, således at såvel slette som bjerg, skov, sø og eng var repræsenteret. Haven var det sted, hvor man blev eftertænksom og ét med naturen. Meget passende kunne ånderne mødes i et havehus. Havehuset er mere udtryk for herregårdsambitioner end bondeliv.

Byggeskik
Havehuset er bygget i klassisk bindingsværk med eg som undertømmer og nåletræ som overtømmer. Taget er et stråtag af tagrør med kragetræsrygning. Huset har bræddegavle. Men hermed hører ligheden med bondebygningerne også op. Der er intet genbrugstømmer i huset. Kernen i havehuset er et ottekantet rum. Mod øst og vest er der tilføjet små rektangulære siderum. Huset har bygningsmæssige henvisninger til antikken i form af fire udskårne træsøjler, som bærer udhænget mod haven.

Havehuset står i dag i Den Fynske Landsby.Find det her.


Havehuset stod oprindelig i haven ved gården Riisingsminde, der var landsted for købmandsfamilien Riising. Gården blev købt af kommunen under Anden Verdenskrig, og havehuset kom til Den Fynske Landsby og blev genopført i 1947.

Riisingsminde
Riisingsminde lå øst for Odense på Petersmindevej 46, hvor der nu ligger erhvervsområder. Gården var brændt i 1933, og havehuset var den eneste tilbageværende bygning. Efterfølgende købte kommunen jorden og huset. Riisingsminde var anlagt som et kombineret landbrug og landsted af den odenseanske købmandsfamilie Riising, som det var kutyme for velstående borgere. Der var tale om en større gård, en såkaldt proprietærgård. I begyndelsen af 1800-tallet var gården ejet af major, krigsråd og overkrigskommissær Peter Kryssing Riising, som formodentlig var havehusets bygherre. Ved hans død i 1825 overgik gården til en stiftelse.