Havari, Nordboen


Skaderne efter E 142 NORDBOENs haveri den 6. oktober 1954


Skaderne efter E 142 NORDBOENs haveri den 6. oktober 1954


Skaderne efter E 142 NORDBOENs haveri den 6. oktober 1954


E 142 NORDBOEN

Intro

Nordboen havareret 6. oktober 1954 kl. 23.30 i Nordsøen.

Kl. 23:30, da N. under en NNV.-lig orkan drev for vind og sø ca. 135 sm. V.t.S. for Graadyb Barre, tog skibet en svær sø over, der knuste alt opstående og skyllede styrehuset samt fiskeredskaber over bord. Motoren gik på grund af indtrængende vand i stå, og da der endvidere var trængt vand ned i lukafet, påbegyndte besætningen lænsning med pøse og håndpumpe. D. 7/10 kl. ca. 07:00 blev N. taget på slæb af et fiskefartøj, der bugserede skibet til Esbjerg.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NNV.-lig orkan

Årsag: Ministeriet må antage, at havariet skyldes vejrfoholdene.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1954


Nordboen var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Det var undervejs til fiskeri i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1954


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.