Havari, Merry


Kutter E 363 MERRY strandet ved Øster Oksby (Blåvand)


Kutter E 363 MERRY strandet ved Øster Oksby (Blåvand)


Kutter E 363 MERRY strandet ved Øster Oksby (Blåvand)


Kutter E 363 MERRY strandet ved Øster Oksby (Blåvand)

Intro

Merry havareret 24. november 1928 kl. 08.00 i Nordsøen.

Kl. ca. 8, da M. under en VSV.-lig Storm laa underdrejet i Nærheden af Vyl F. S., kom en svær Braadsø over Fartøjet, hvorved dette kæntrede. Fartøjet kom imidlertid straks paa ret Køl, og det viste sig, at Stormasten, Lukafkappen, Redningsbaaden og Ankergrejerne samt alt løst Gods paa Dækket var gaaet over Bord. Under Arbejdet med at udbedre Skaden, blev Fisker Peter Mose Petersen skyllet over Bord af en Braadsø. Der blev straks kastet en Redningskrands ud til den overbordfaldne, der saas 5-6 Fv. i Læ af M., men umiddelbart efter forsvandt han og kom ikke til Syne mere. Kl. ca. 14 lykkedes det at starte Motoren, der var gaaet i Staa paa Grund af Vand i Motorrummet; men da det viste sig, at Koblingen til Skruen var havareret, saa Skruen ikke kunde bruges, blev der sat Nødsignal. Kl. ca .16, da M. var 300 Fv. SØ. for Lysbøjen Søren Bovbjerg Nord, blev Fartøjet observeret af Ff. "Elisabeth" af Esbjerg, der manøvreredes tæt til M.s Agterende. Ved Hjælp af Liner reddedes 2 af M.s Besætning om Bord i E., medens Fisker Peter Jensen, der uden Line sprang over Bord fra M., druknede. Kl. ca. 21 drev M. paa Grund ved Øster Oksby.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VSV storm

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1928


Merry var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1928


Af skibets 4 besætningsmedlemmer omkom 2. Deres navne er: Fisker Peter Mose Petersen, Fisker Peter Jensen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1928


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.