Havari, Mercur


MERCUR laster kreaturer i Dokhavnen

Intro

Mercur havareret 6. januar 1947 kl. 23.00 på Nordsøen.

D. 4/1 Kl. 23:00 passerede M. under en stiv SØ.-lig Kuling Vyl Fskb. D. 5/1 Kl. 1:00, da Søen var tiltaget, blev Skibet bragt nærmere til Vinden paa Kurs misv. SV.t.S.½S. Kl. ca. 1:30 kom en Kreaturpasser i Klemme i Lasten mellem en Tyr og en Bom, hvorved han beskadigede Ryggen, og maatte gaa til Køjs. Kl. 8:00 pejledes Bøje PH 7 i VSV., og Kursen ændredes til misv. S.½Ø. Kl. 22:15, da Vind og Sø var tiltaget yderligere, blev Skibet drejet til Vinden. Kl. ca. 22:45 viste det sig, at Roret ikke kunde dreje. M. faldt tværs i Søen og tog svære Overhalinger, hvorved flere Bomme og Støtter i Stb.s Side af For- og Agterlasten brød sammen under Kreaturernes Tryk. Da Kreaturerne, der var meget udmattede, rovsede over i Stb.s Side, lagde Skibet sig over med ca. 35° Slagside, og Stb.s Ladeport blev slaaet op. Besætningen blev sat til at stuve Kreaturerne, hvoraf flere var døde, om, og d. 6/1 Kl. 5:50 blev Kursen ændret til misv. SØ.t.S.½S. for at komme i Læ af Landet. Under Arbejdet med at stuve Kreaturerne om, forstuvede en Mand af Besætningen den ene Fod. D. 7/1 Kl. ca. 12:20 ankom M. til Ymuiden.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1947


Mercur var et dansk dampskib med hjemsted i Esbjerg. Skibet var ladet med kreaturer. Det var undervejs fra Esbjerg til Amsterdam i Holland.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1947


Adskillige kreaturer måtte lade livet.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1947


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.