Havari, Mærsk Trader


MÆRSK TRADER havareret i Nordsøen den 24. november 1981

Intro

Mærsk Trader havareret 24. november 1981 i Nordsøen

Forkant af styrehus slået ind af sø og raseret.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Orkanagtig storm.

Årsag: Vejret.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1981


Mærsk Trader var et dansk lastskib med hjemsted i Esbjerg. Det var på vej fra Esbjerg til Gormfeltet i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1981


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.