Havari, Laurette


Kutter E 390 LAURETTE


Kutter E 390 LAURETTE


Kutter E 390 LAURETTE


Besætningen på kutter E 390 LAURETTE

Intro

Laurette havareret 5. november 1944 kl. 12 på Nordsøen.

Kl. ca. 12:00, medens L. under en VSV.-lig Storm med svære Byger i klart Vejr med Motoren gaaende Langsomt Frem holdt gaaende med Stævnen mod Vind og Sø, ramtes Kutteren pludselig af en forkert Sø, der knuste Prammen, flængede Storsejlet, beskadigede Styrehuset svært og skyllede 2 Mand over Bord. Samtidig kastedes L. saa langt over paa Siden, at Vandet strømmede ned i Motorrummet, og Motoren gik i Staa. Da Kutteren atter rettede sig op, saas de overbordfaldne ligge i Vandet ca. 50 Fv. fra L. klyngende sig til Resterne af Prammen. Da der paa Grund af Motorhavariet intet kunde gøres fra L. for at redde de 2 Mand, affyredes 6 Raketter for at hidkalde Hjælp. 2 andre Kuttere kom hurtigt til Stede og foretog en Eftersøgning, der dog efter 2 Timers Forløb maatte opgives, uden at de overbordværende havde kunnet findes.

Vejr: VSV.-lig Storm, byger, klart

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1944


Laurette var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1944


2 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fisker Kaj Werner Sørensen (Esbjerg), Kok Carl Knipp (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1944


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.