Havari, Herdis


E 69 HERDIS undsættes af redningsdamper efter at have mistet sit ror

Intro

Herdis (E 69) havareret 9. december 1955 om natten i Nordsøen.

Om natten, da H. under en hård NV.-lig kuling befandt sig på en fiskeplads i Nordsøen, mistedes roret. Der riggedes nødror op, hvorefter fartøjet sejlede til Vyl fyrskib, hvor det blev taget under bugsering af en redningsdamper.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Hård NV.-lig kuling

Årsag: Ministeriet må antage, at havariet skyldes vejrforholdene.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1955


Herdis var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1955


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.