Havari, Edelweis


Kutter E 220 EDELWEIS

Intro

Edelweis havareret under hårdt vejr den 5. marts 1958 i Nordsøen

D. 6 marts kl. ca. 17:00 blev E. fundet drivende i havareret tilstand ca. 90 sm. V.t.N. 3/4 N. af Vyl fyrskib uden besætning. Da fartøjets gummiflåde savnedes, indledtes en eftersøgning efter denne, og kl. ca. 23:30 blev flåden fundet drivende i stærkt beskadiget tilstand sammen med E.s fører, hvis hænder var indviklet i flådens remme. E. blev taget på slæb til Esbjerg, og der er intet set siden til de 3 andre besætningsmedlemmer, hvorfor de må antages at være omkommet.

Årsag: Ministeriet kan ikke udelukke muligheden af, at E. under forudgående hårdt vejr natten mellem d. 5. og 6. marts er kæntret, hvorved besætningen er kastet over bord

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1958


Edelweis var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Aage Gunnar Christensen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1958


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Aage Gunnar Christensen (Esbjerg), Fisker Tage Christensen (Esbjerg), Godtfred Joel Morthen Petersen (Grønland), Levi Ulrik Karl Ludvig Bertelsen (Grønland).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1958


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.