Havari, Albatros


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Albatros havareret 15. april 1898 kl. 09.00 ud for Blåvand.

D. 15/4 98 Kl. 9 FM. lettede Kutteren fra sin Ankerplads ud for "Blaavand"; men da det bemærkedes, at den ikke kunde styres paa Grund af, at Agterstævnen var knækket, hejstes Nødflag. A. blev kort efter tagen paa Slæb af Kutteren "Eliezer" af Struer indtil Syd for Horns Rev, da den høje Sø nødsagede E. til at kaste Slæberen los; A. maatte da lade Ankeret falde, hvorpaa Besætningen bjærgedes ved Baad fra E., da A.'s Jolle var gaaet tabt. Kutteren, der senere blev indbragt til Esbjerg af Fiskere fra Oxby (Bjærgeløn 800 Kr.), var forsikret for 3550 Kr.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SØ, stormagtig, høj sø med brændinger.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977 og Dansk Søulykkestatistik, 1898.


Albatros var en dansk fiskekutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper Christen C. Veje. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977 og Dansk Søulykkestatistik, 1898.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.