Havari, Ajax


Kutteren AJAX


Kutteren AJAX


Kutteren AJAX


Kutteren AJAX


AJAX besigtiges efter at være blevet bugseret i havn.


AJAX besigtiges efter at være blevet bugseret i havn.

Intro

Ajax havereret 4. november 1957 kl. 12.00 i Nordsøen.

Kl. ca. 12:00, da A. under en orkanagtig storm lå underdrejet for drivanker ca. 130 sm. V. ½ N. for Grådyb, kom vinden pludselig tværs; motoren sattes til, men samtidig brød en svær sø ind over dækket hvorved stormasten knækkede, styrhuset beskadigeds, og alle fiskegrejerne skyllede overbord. Kl. ca. 12:15, da føreren og bedstemanden var i færd med at frigøre fartøjet fra den havarerede rig, brød påny en svær sø ind over dækket, hvorved de 2 mand skylledes overbord og forsvandt. Motoren, der var gået i stå, kunne på grund af vand i motorrummet ikke startes. Kort efter kom et andet fiskefartøj til stedet, og kl. ca. 16:00 blev den øvrige besætning - 2 mand - reddet om bord i dette. A. er senere bjerget i havn.

Vejr: Orkanagtig storm

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag: Ministeriet må antage, at havariet skyldes vejrforholdene.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1957


Ajax var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Jens Ejner Møller. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1957


Af skibets 4 besætningsmedlemmer omkom 2. Deres navne er: Fiskeskipper Jens Ejner Møller, Bedstemand Emil Nielsen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1957


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.