Haurvig Kirke
Intro

Skrevet af Gurli Jensen, Hvide Sande Her - smukt beliggende med Ringkøbing Fjord som baggrund - ligger Haurvig Kirke, som blev indviet i 1869.

Kirken er bygget på et område, som efter sigende blev dannet, da havet i 1825 brød igennem klitterne her og i en rende løb ud i fjorden. Vandet førte en del sand med sig, som blev aflejret her, hvor kirken så senere blev bygget. Efter de gamle kort gik der en vej lige forbi her i nord/sydlig retning og også vejen, som i dag fører op til kirken, er at finde på de gamle kort. Der har enten været en lille vinterhavn på stedet, eller også har man med en sandpumper lavet det, der i dag er “Kirkehavnen” - en lille havn lige øst for kirken. Hertil har man kunnet sejle byggematerialerne ind. Kirken er bygget af en tysk bygmester, der så vidt vides hed Boysenmeir. Kirken er opført som et kapel i brune sten med næsten fladt skiftertag. Mod øst over gavlen hang der en lille kirkeklokke. Den første kirkeklokke blev senere auktionsklokke på Hvide Sande Fiskeauktion og blev anvendt, når dagens auktion skulle påbegyndes. I 1947 blev kirken restaureret og fik tårn, et nyt tegltag og blev kalket hvid. Der kom nyt inventar i kirken samt 2 nye kirkeskibe. Det ene blev stillet gratis til rådighed af fru Johansen i Tved pr. Knebel, det andet blev skænket af auktionsmester Kristian Boye, Esbjerg, der stammede fra gården Boysminde, som lå sydvest for Abelines Gaard. Den kirkeklokke, som på det tidspunkt hørte til kirken, blev skænket til den danske kirke i Kappel i Sydslesvig. Haurvig Kirke udgør en af de tre aktive kirker på Holmsland Klit - de to øvrige er Lyngvig Kirke og Helligåndskirken i Hvide Sande.

''Publiceret''