Hattefabrikken i Løgumkloster

Intro

I Møllegade lå i årene 1741 til 1853 en hattefabrik, der havde en betydelig eksport til Sverige.

I Møllegade lå i årene 1741 til 1853 en hattefabrik, der havde en betydelig eksport til Sverige. Fabrikken blev grundlagt af Niels Michelsen, der kom til Løgumkloster i 1741. Den gammel bygning nedbrændte i 1809, og en ny opførtes af sønnen Michael Nielsen.

I 1848 fødtes præsten og forfatteren Nicolaj C. Nielsen her. Han kaldtes ”Den sidste Slesviger”, da han blev kendt for ikke at kunne forlige sig med tanken om at skulle vælge mellem dansk og tysk kultur. På huset findes en mindeplade med hans navn.

To år senere i 1850 fødtes også broderen Christian F. Nielsen her. Han blev senere borgmester og sparekassedirektør. Efter 1853 og indtil 1887 fik Sparekassen hjemsted i bygningen.

Henrik J. Møller

Litteratur:
Frede Gotthardsen: Løgumkloster Kommune i gamle postkort, Løgumkloster 1997
Jens Kristian Krarup: Løgumkloster – Guide gennem historie og nutid, Løgumkloster 1995