Hastrup

Intro

Hastrup hovedgård. Hastrup nævnes første gang i begyndelsen af middelalderen. Det første Hastrup var en borg, der lå på en lille ø i Hastrup Sø. I 1400 tallet opførtes herregården Hastrup hvor Hastrupgaard nu ligger. Herregården blev revet ned i slutningen af 1800-tallet.