Hasmark


Landsbyen Hasmark på Fyn. Hasmark Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.


Landsbyen Hasmark på Fyn. Hasmark Mejeri. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.


Landsbyen Hasmark på Fyn. Hasmark Skole. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.

Intro

Hasmark er nævnt første gang 1447 i formen Harsmarck. Hasmark er et 878 ha stort ejerlav, hvor bytomten oprindeligt var opdelt i to, Vesterballe og Østerballe.

Hasmark er nævnt første gang 1447 i formen Harsmarck. Der er flere muligheder for forleddets oprindelse. Det kan være afledt af 1) hars forhøjning), 2) harth (skov), 3) har (stengrund), 4) hargh (stendynge, hedensk helligdom) eller 5) hals (næs eller navn for den smalle indsejling til Odense Fjord).

Efterleddet ’-mark’ betyder en landsbys dyrkede og udyrkede jord eller en nærmere betegnet del heraf.