Haslev Teknikum


Luftfoto af Haslev Teknikum.


Kong Frederik den IX klar til at mure grundstenen.


Kong Frederik den IX og Dronning Ingrid ved grundstensnedlæggelsen til Haslev Teknikum. Fotograf Erik Larsen


Grundstensnedlæggelse til Haslev Teknikum.

Intro

Haslev Teknikum er bygget i 1965. I 1996 fusionerede skolen med DTU, danmarks Tekniske Universitet. Det holdt dog ikke længe, idet skolen måtte lukke allerede i 1999.

Planlægningen af Byggeriet af Haslev Teknikum foregik i tidsrummet 1964-65.

Grundstensnedlæggelse skete sidst i august 1965 under overværelse af Kong Frederik og Dronning Ingrid. Det var en stor begivenhed, der blev overværet af ca. 5000 personer.

Kongen ønskede Haslev Teknikum held og lykke fremover, idet han udtalte håbet om, at det evige øje altid måtte hvile over det nye hus.

Til indmuringen anvendtes en murske og hammer, der var forkromet til formålet.

I oktober 1967 dimitterede de første 14 bygningsingeniører.

I området ved Haslev Teknikum blev der opført kollegieværelser til de studerende.

I 1968 startede 110 elever på Haslev Teknikum.

I 1996 var tilgangen til Haslev Teknikum så lav, at den fusionerede med DTU. Det holdt dog ikke længe, idet skolen måtte lukke allerede i 1999.

Bygningerne er efterfølgende blevet anvendt af en privat skole.