Haslev Teknikum


Teknikum og kollegiebygninger blev opført uden for byen


Kong Frederik ved grundstensnedlæggelsen


Studerende på Haslev Teknikum


Haslev Privatskole

Intro

Haslev Teknikum blev oprettet i 1963 og flyttede i nye bygninger på Bråbyvej i 1967. I 1997 fusionerede skolen med Danmarks Tekniske Universitet. Det holdt dog ikke længe, idet skolen måtte lukke allerede i 1999. Året efter rykkede Haslev Privatskole ind i bygningerne.

''Oprettelse'' Et teknikum var en teknisk fagskole, der tilbød en praktisk ingeniøruddannelse til håndværkere. Haslevs teknikum er udsprunget af Haslev Håndværkerhøjskole, hvorfra det blev oprettet i 1963. ''Byggeri'' De første år foregik teknikumuddannelsen på Håndværkerhøjskolen i Skolegade, men der var brug for selvstændige bygninger, og de skulle ligge på Bråbyvej i udkanten af byen . Der var grundstensnedlæggelse sidst i august 1965 under overværelse af selveste Kong Frederik og Dronning Ingrid. Det var en stor begivenhed, der blev overværet af ca. 5000 personer. Kongen ønskede Haslev Teknikum held og lykke fremover, idet han udtalte håbet om, at det evige øje altid måtte hvile over det nye hus. Til indmuringen anvendtes en murske og hammer, der var forkromet til formålet. ''Kollegium'' Det nye teknikum stod klar til indflytning i 1967. Sammen med det tilhørende kollegiums gårdhuse udgjorde det en hel lille bydel.

''Teknikum'' Teknikum-uddannelsen var møntet på håndværkere, og der blev fra begyndelsen undervist på en byggeteknisk linje. Fra 1981 blev der udvidet med en maskinteknisk linje, og fra 1989 en elektroteknisk. '' '' ''Ingeniørhøjskole'' I 1993 blev uddannelsen til teknikum-ingeniør slået sammen med akademi-ingeniør og blev nu kaldt diplomingeniør. Det betød, at Haslev Teknikum skiftede navn til Haslev Ingeniørhøjskole. ''DTU Sydsjælland'' I 1997 skiftede skolen igen navn. Efter en tvungen fusion med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), blev navnet DTU Sydsjælland. På dette tidspunkt var bygningslinjen nedlagt, men der skulle nu undervises i en elektro-maskinretning (mechatronics). ''Elevtal og lukning'' Haslev Teknikum var på sit højeste i 1992, hvor der samlet var 350 studerende på skolen. Den største årgang blev optaget i 1990, og var på 128 elever. Men derefter gik det hastigt nedad med elevtallet, og det var årsagen til fusionen med DTU. Det hjalp dog ikke. I 1998 havde kun 16 ansøgere søgt Haslev som førsteprioritet, og det betød en lukning i 1999. I alt nåede der at blive uddannet 1.171 ingeniører, fordelt på 730 bygningsingeniører, 328 maskiningeniører og 113 elektroingeniører.

''Tomme bygninger'' Da Teknikum måtte lukke, stod gode og brugbare bygninger tomme.
Der var i byen et ønske om, at efterskolen på Tingvej skulle flyttes til Teknikum, hvorefter deres nabo, Haslev Seminarium, der havde stor mangel på plads, kunne overtage efterskolens bygninger. Men der blev givet afslag på at efterskolen måtte købe bygningerne. I stedet lejede seminariet sig ind i Teknikums bygninger på Bråbyvej, selv om det lå langt fra seminariets egne bygninger, hvor det meste af undervisningen stadig foregik. ''Haslev Privatskole'' I 2000 flyttede den tidligere Bråby privatskole ind i den ene halvdel af Teknikum, og kaldte sig nu Haslev Privatskole. Skolen klarede sig godt, og derfor kunne de i løbet af få år overtage hele bygningskomplekset på Bråbyvej, og udvide undervisningen til to spor fra 0.-9. klasse, samt tilhørende SFO.


''Publiceret''