Haslev Orned


Navnebøgen i Haslev Orned, skovbrug


Haslev Orned 1934 - stormfældet


Jernbanesabotage i Haslev Orned 1945

Intro

Haslev Orned er en skov på 260 hektar. Den ejes af Bregentved Gods.

Orned (overdrev) er et meget gammelt ord. Navnet antyder arealets fortid som græsningsområde uden for landsbyen.

Haslev Orned er et lavt terræn med stærkt leret jord. Det er overvejende en løvskov (bøg, eg).

Der er områder med høje, ranke bøge af særlig god kvalitet. Her indsamles der i udvalgte år bog i udspændte net på skovbunden.

Haslev Orned benyttes flittigt af haslevitter, som går en tur "Jorden rundt" - en rute gennem skoven. Undervejs kan man passende tage et hvil på "Hagenborgs bænk". Bænken er en gave til stadsingeniør Hagenborg fra hans døtre.


I skoven stod en gammel bøg kaldet Navnebøgen. Den var næsten 30 meter høj og målte 2,35 meter i tværmål. Det var gennem mange år en fast tradition, at nye seminarieelever samledes ved dette træ. Med musik i spidsen gik man - ved skoleårets begyndelse i august - i procession til bøgen. Her var der så taler og sange. Mange skar deres navnetræk i træets bark.

Seminarielektor H.P. Hebjørn skrev et digt om Navnebøgen:

Når høst går over Danmarks land,
og Kornmodsglansen flammer,
vi "runder jorden" alle mand,
blandt skovens mørke stammer -
og standser, hvor så tit vi stod,
ved "Navnebøgen"s gamle rod
for her med sang og glæde
at smede Semmers kæde

Så lyt til bøgens stille røst,
når vore stemmer daler,
den af sin krones brede bryst
om fællesskabet taler,
og himlens glød, som modne lod
den stærke marv af træets rod,
og smeder fast som stålet
på samme vej mod målet

Desværre blev det gamle træ til sidst angrebet af råd. Det blev fældet i 1961. Årringene viste, at det var mere end 200 år gammelt.