Haslev Landbrugs- og Husholdningsskole, Tingvej 30


Haslev Landbrugsskole og Husholdningsskole


Haslev Landbrugsskole

Intro

Haslev Landbrugsskole oprettes af Indre Mission i 1904. Fra 1895 havde der på Haslev Højskole på Bregentvedvej været en landbrugsafdeling, som i 1904 blev en selvstændig skole. I 1908 starter på Tingvej desuden husholdningsskole.

De første bygninger var sognefoged Jens Mathiassens gård, senere blev der til- og ombygget flere gange.

Om vinteren holdt man landbrugskursus, og om sommeren husholdningskursus.
Skolen ophører i denne form 1.august 1970. Haslev Efterskole med 8.-9. og 10.klasse overtager bygningerne umiddelbart efter.