Haslev Højskole, Bregentvedvej 10


Haslev Højskole ca. 1900


Haslev Højskole ca. 1940


Haslev Højskole ca. 1980

Intro

Med pastor Vilhelm Beck i spidsen byggede Indre Mission ved et aktieselskab Haslev Højskole i 1891 på Bregentvedvej 10. Skolen blev senere kaldt den Gamle Højskole, fordi det var moderskolen for en række Indre Missionsskoler i Haslev.

Den første forstander var Peder Cecilius Davidsen. Han fik 44 år på skolen og blev foregangsmand for oprettelsen af yderligere 5 Indre Missions skoler i Haslev.

Herman Thorlø var forstander på højskolen 1926- 1954.

Henrik Christiansen 1954- 1964.

Jens Kr. Krarup 1964- 1970.

Helge Andersen 1970-1974.

Jørgen Almdal 1974- 1980.

Karen Margrethe Brinth 1980- 1982.

Eskil Agger 1982- 1987.

Jens Erik Holm 1987- 1988.


På grund af svigtende elevtal blev Haslev Højskole omdannet i 1988 til Idrætsefterskole.
Der blev oprettet 8.- 11.klasse for 14- 17 årige elever.

Skolens leder blev Bent-Ole Bærentholdt 1988- 1997.
1997- 1998 forstanderparret Ruth og Tommy Christesen.
Fra 1998 er Karen Bryld Hansen skolens leder.