Haslev Gymnasium, Skolegade 31


Haslev Gymnasiums spisestue


Forstander P.C. Davidsen fra Haslev Højskole henter gymnasieelever ved toget.


Lærerpersonalet ved Haslev Gymnasium, blandt andre Niels Moikjær, Rektor Carl A. Olsen, Marius Skov, Paludan Møller og Ingeborg Olsen, rektors frue.


Haslev Gymnasium


Translokation ved Haslev Gymnasium


Rejsegilde på Haslev Gymnasiums vestfløj

Intro

Haslev Gymnasium blev oprettet af Indre Mission i 1914. Gymnasiet fik bygget en kostskolefløj til senere i 1916 og 1923.

Rektor Carl A. Olsen 1914- 1935
Rektor Peter Kæstel 1935- 1965
Rektor Knud Jacobsen 1965- 1984
Rektor Erik Stengaard 1984- 2008
Rektor Lene Eilertsen 2008-


Omkring 50års-jubilæet opføres nye bygninger i 1966, 1972 og 1974. I 1969 etableres HF-kursus. Kostskolen ophører i 1974 på grund af dalende elevtal. August 1979 overtager Vestsjællands Amt det private gymnasium.

Elever på Haslev Gymnasiums første studenterhold 1917, måte rejse til København for at gå til mundtlig eksamen, da gymnasiet endnu ikke havde dimissionsret. Den skriftlige eksamen foregik på Herlufsholm. Forstander P. C. Davidsen fra Haslev Højskole sørgede for at afhente eleverne i sin bil ved Haslev Station, da de kom tilbage fra eksamen.