Haslev Borger- og Realskole, Bregentvedvej 30


Haslev Borger- og Realskole 1926


Haslev Borger- og Realskole 1897


Færdselsundervisning for 4. klasse på Grøndalsskolen


Grøndalsskolens bygninger inden nedrivning

Intro

Haslev Borger- og Realskole på Bregentvedvej 30 blev bygget 1896-1897. Den blev indviet 12. juni 1897. Der tilbygges flere gange. Siden skiftede skolen navn til Grøndalsskolen. I 2015 blev skolebygningerne revet ned.

Kommuneskolen på Bregentvedvej 30 blev bygget 1896-1897. Den bliver indviet 12. juni 1897. I 1914 tilbygges fløjen langs Bregentvedvej. 1926 bygges den store skolebygning og gymnastiksal. 1946 fik kommuneskolen navnet Haslev Borger- og Realskole. I slutningen af 40erne bliver der pladsproblem, derfor lejer man sig ind i ledige lokaler på den nærliggende Teknisk Skole. I juni 1961 bliver det besluttet at bygge en ny skole på Frøgårdens jord syd for Sofiendalsvej. Det bliver så den nye Haslev Borger- og Realskole. Den gamle kommuneskole anvendes til forskellige formål (f.eks. handelsskole), men blev igen i 1976 taget i brug som folkeskole, nu med navnet Grøndalsskolen. Grøndalsskolen blev nedlagt i 2012 og bygningen blev revet ned i 2015.