Hartmanns Hus


Ved ankomsten fra vest virker huset tillukket, privat og haven meget tilgroet. Hovedindgangen til huset er meget uformel, bare en simpel dør i facaden mod stien der fører til stranden.


Husets facade mod stranden er præget af den påsatte veranda gavlene og kvistene. Der er etableret en nyere fransk altan i gavlen th. i billedet, hvilket ikke har gjort noget godt for husets udseende.
Intro

Ernst Julius Valdemar Hartmann (1869-1945) havde en strandgrund, der strakte sig op til nuværende Hyttevej. Hartmannsvej er oprindelig anlagt ned over hele grunden fra Hyttevej til familien Hartmanns sommervilla nær stranden. Her boede familien Hartmann om sommeren.

Ernst Julius Valdemar Hartmann (1869-1945) havde en strandgrund, der strakte sig op til nuværende Hyttevej. Hartmannsvej er oprindelig anlagt ned over hele grunden fra Hyttevej til familien Hartmanns sommervilla med hestestald, der blev bygget i 1911 nær stranden. Her boede familien Hartmann om sommeren, og Hartmann, der var bestyrer af A/S Hedehusene Teglværk fra 1902 til sin død, kørte om sommeren hver dag fra Karlslunde Strand til teglværket i Hedehusene. Familien havde fast bopæl i Hedehusene. I slutningen af 1940’erne flyttede datteren Else Hartmann og hendes mand den tyske musikpædagog og stemmetræner Georg Armin ind i huset. Han havde udviklet det meget kendte Stau-Princip, som kunne reparere syge stemmer. Derfor havde huset også ofte besøg af operasangere, hvis stemmer skulle repareres og vedligeholdes. Stau-princippet går ud på via lufttryk og stønnen at rense åndedrætsorganerne. Dette har helt sikkert affødt, at der til tider kom nogle temmelig aparte lyde fra den store strandvilla. På en nabogrund til Hartmanns byggede en fætter til ham villaen Casa Sana. I 1944 gav Hartmann og hustruen Nanna et større strandareal ved Karlslunde strand til Høje-Tåstrup kommune."Hartmannsgave" som det hedder bruges stadig i dag til at tilbyde billige feriemuligheder for borgerne i Høje Taastrup

Dette hus er et tidstypisk eksempel på den tids engelske inspiraton med forholdsvis enkle bygninger opført i røde sten, med et vist landadeligt/middelalderligt præg over sig. Huset er meget enkelt i sit udtryk med rene linjer. De røde teglflader står rene og giver husets enkeltdele en monolitisk karakter, som ”byggeklodser” der er sat sammen. Tagfladerne står relativt rene, uden mange tagvinduer. Stilen er tidstypisk for én af de dengang herskende arkitektur-retninger der hentede inspiration i engelsk og dansk middelalder-arkitektur – enkle bygninger i røde sten, uden dekorative elementer. Alle elementer i huset er i udgangspunktet symmetriske, med ganske få variationer. Planens H-form er typisk for huse af en vis størrelse og indikerer at der er tale om et prominent hus i en lidt større skala end den almindelige villa. Huset er et af de fineste eksempler på Karlslundes tidlige sommerhusbebyggelse, og det er tilmed det største af disse, opført i en ren gedigen stil.

''Publiceret''