Harte Skole


Harte Skole

Intro

Harte Skole, Stubdrupvej 45,

I 1846 blev der bygget en ny skole ca. 800 m vest for den eksisterende i "Harte Kirkeby". Den var større, og dens placering var mere central i det store sogn. Denne skolebygning "den hvide Skole" stod indtil 1963, hvor en brand raserede midterdelen og førte til dens nedrivning. Allerede i 1956-57 var en udvidelse til opfyldelse af Skoleloven af 1937 blevet påbegyndt: "den røde skole". Den nye skolebygning skulle rumme gymnastiksal, skolekøkken og sløjdsal, og en fløj med flere klasselokaler for at udvide klassetallet fra 4 til 7. Samtidig nedlagdes Ejstrup og Sandbjerg Skoler, og disses elever kom til Harte. Den røde skole er gennem årene blevet ombygget og udvidet, senest i 2006, hvor en stor vestvendt lokalefløj giver plads til de mange børn fra de nye parcelhusudstykninger rundt i sognet. Skolens elevtal har været meget svingende, og planer om skolens lukning eller videreførelse har verseret i mange år, men synes nu endelig skrinlagt.

''Publiceret''