Harreslevmark / Harrisleefeld


Blandet bebyggelse i arbejderkvarteret Harreslevmark. Fotografen står på Søndergade/Süderstr. og ser ind i Thomasgade. Huset under pilen rummer siden 1920'erne Harreslevmark danske børnehave.

Intro

I store dele af byens historie har Harreslev haft to koncentrationer: Landbrugssamfundet i selve landsbyen Harreslev tæt ved Oksevejen (se tv.) og Harreslevmark, som danner overgangen til Flensborg

Harreslevmark - fra landbrugssamfund til industrialisering

I store dele af Harreslevs historie har kommunen haft to koncentrationer: Landbrugssamfundet i selve landsbyen Harreslev tæt ved Oksevejen og Harreslevmark, som danner overgangen til Flensborg med sine arbejderboliger.
I Harreslevmark boede de arbejdere som dels lukrerede på industrialiseringen af Flensborg Nord fra 1800-tallet, og på Harreslevs egne teglværker. De op til seks teglværker har haft stor betydning for kommunens økonomi helt frem til 1970 da det sidste teglværk lukkede.


Eksempler på litteratur om Harreslevmark i Den Slesvigske Samling

99.4 Paulsen, Erik, f. 1902 * Erik Paulsen : et tidsbillede / udgivet af Søren Andresen. - (S.l.) : S. Andresen, 1991. - 55 sider : ill.

99.4 Jensen, Alfred, f. 1912 * Rejse til barndommens land / Med Alfred Jensen, tidligere kromand i Veng, på besøg i Harreslevmark i den nordvestlige udkant af Flensborg, hvor han kom til verden, endnu før verden gik af lave, og hvor han tilbragte de første syv år af sit liv.

Disse titler kan lånes fra Den Slesvigske Samling – også som fjernlån overalt i Danmark:
Den Slesvigske Samlings hjemmeside

Den Slesvigske Samling
- 800 års kultur & historie mellem Kongeåen & Ejderen
Den Slesvigske Samling er en bog- og materialesamling på over 50.000 enheder, der siden 1891 dækker alle forhold angående Sønderjylland/Slesvig.