Haraldslund


I 1840 blev der opført en ny hovedbygning på Haraldslund, da herregården blev indrettet som landbrugsskole.

Intro

Haraldslund ligger idyllisk mellem skove, marker og Lilleåen, der glider tæt forbi herregården. Hovedbygningen blev opført af Niels B. C. Krarup i 1840 med henblik på at huse landets første landbrugsskole, som blev flyttet fra Frijsendal til Haraldslund. Herregården ejes i dag af Jes Høgh Rasmussen.

''Historien om Haraldslund'' I de ældste kilder omtales gården Harrildsmark, som efter alt at dømme har været en (større) fæstegård. I et kongeligt gavebrev fra 1633 bliver Harrildsmark af Christian 4. (1577-1648) tilskikket præsteembedet i Ødum. Efter svenskekrigenes udmagrende år udlagde Frederik 3.(1609-1670) gården og dens jord til den hollandske købmand Gabriel Marselis, som afdrag på de store lån han havde ydet kronen gennem krigsårene. Først i 1718 opbyggede Hans Hansen Rosborg en ny herregård på Harildsmarks jord og kaldte den Haraldslund. Niels Bygom Christian Krarup oprettede i 1837 landets første landbrugsskole, som han i i 1840 flyttede fra Frijsendal til Haraldslund, hvor den havde hjemme frem til 1855. Landbrugsskolen var ikke for bønder på samme måde som senere tiders landbrugsskoler. Eleverne var altovervejende sønner af embedsmænd, forpagtere eller godsejere. I 1868 kom herregården til kaptajn Frederik Christian Emil Holstein, som frasolgte en del af jorden og afhændede gården i 1876. '' '' ''Markante ejere'' 1661-1673: Gabriel Marselis 1716-1737: Hans Hansen Rosborg 1840-1855: Niels Bygom Christian Krarup Læs mere om Haraldslund på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/haraldslund danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Haraldslunds hovedbygning blev opført af Niels Bygom Christian Krarup i 1840 i forbindelse med flytningen af landbrugsskolen fra Frijsendal til Haraldslund. Den hvidkalkede hovedbygning består af én enkelt fløj i to etager med rødt teglhængt sadeltag. Bygningen er opført på et højere liggende plateau, som holdes på plads af en kampestensmur, der ligeledes adskiller hovedbygningen og avlsgården. To små kavalerfløje i bindingsværk stammer tilbage fra Hans Hansen Rosborgs hovedbygning fra 1718. ''Omgivelser'' En gammel lindeallé leder ind til gårdspladsen foran Haraldslunds hovedbygning. Bygningen omgives af en parklignende have, som indrammes af den omkringliggende skov. Nedenfor plateauet, hvorpå hovedbygningen står, findes en avlsgård. Avlsbygningerne er hvidkalkede og prydes af kamtakkede gavle. ''Bygninger og gods'' 1718: Tidligere hovedbygning og kavallérfløje opført 1840: Nuværende hovedbygning opført 1840-1855: Landbrugsskole 1868-1876: Udstykninger af herregårdens jorder

''Fakta'' Adresse: Haraldslundvej 8, 8382 Hinnerup Kommune: Favrskov Tidligere: Aarhus Amt, Vester Lisbjerg Herred, Grundfør Sogn Ejer: Jes Høgh Rasmussen (2017) Funktion: Landbrug og skovdrift (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ikke åbent for offentligheden Fredning: Ikke fredet

''English'' The smaller manor Haraldslund is located in an idyllic setting between forests and fields, about 20 km northeast of Aarhus. It was erected as a manor in 1718, but the presentday main building was built by Niels Bygom Christian Krarup in 1840, when he moved Denmarks first agricultural college to Haraldslund from the nearby Frijsendal. In the latter half of the 19th century the estate was greatly reduced, when much of the holdings was parceled out and sold off.

''Publiceret''