Hanstholm by og havn


Kort 1987. Hanstholm by og havn efter anlæggelse. Før da lå kun en lidt bebyggelse omkring kirken ved Hansted


Kort 1918. Hanstholm (Hansted) lige omkring anlæggelsen af den første havnemoler, der vises som "projekteret"

Intro

Den nuværende Hanstholm Havn er anlagt i årene 1960-67 sammen med et velplanlagt bysamfund. Allerede i 1917 vedtog Rigsdagen en lov om anlægning af to havne ved Hirtshals og Hanstholm, fordi der var for få trafik- og fiskerihavne mellem Skagen og Esbjerg...

Den nuværende Hanstholm Havn er anlagt i årene 1960-67 sammen med et velplanlagt bysamfund. Allerede i 1917 vedtog Rigsdagen en lov om anlægning af to havne ved Hirtshals og Hanstholm, fordi der var for få trafik- og fiskerihavne mellem Skagen og Esbjerg. Hanstholm havde dog kun fået anlagt to moler, da den tyske besættelsesmagt i 1943 evakuerede befolkningen for at bygge fæstning på stedet. I 1951 konkluderede en statslig kommission, at stedets geografiske forhold talte imod et havneanlæg, og i 1959 anbefalede en ny kommission byggeriet af den nye havn. ''Borgerne fik havnelov i nettet'' Er det muligt at bygge en havn på det stormomsuste fremspring ved Hanstholm på den jyske vestkyst? Hanstholm kunne graves ud i læ af en knude af kalksten i stedet for Vestkystens typiske flade sandstrande. Men havstrøm og vind gjorde anlægget ved Hanstholm knude besværligt. På et lokalt folkemøde overtalte borgerne i 1955 trafikminister Kai Lindberg til at nedsætte et udvalg. Efter anbefaling fra udvalget vedtog folketinget i 1960 en anlægslov for byen. I løbet af 1960’erne blev to store ydermoler anlagt. De beskytter den store inderhavn. Hanstholm Havn blev indviet i 1967. Byens kuttere fanger så mange fisk, at havnen er en af de største i Danmark.