Hanssinelund


Mindesten for Hans og Sine Nielsen. 2006. Fotograf: Charlotte Lindhardt. Ribe Amt


Hans og Sine Nielsen. Museet for Varde By og Omegn


Indgangen til Hanssinelund, 1909-1955. Museet for Varde By og Omegn


Hans Nielsen vander, 1909-1955. Museet for Varde By og Omegn


Mindestenen for Ambrosius Stub. 2006. Fotograf: Charlotte Lindhardt. Ribe Amt


Mindestenen for H. C. Andersen. 2006. Fotograf: Charlotte Lindhardt. Ribe Amt

Intro

Hanssinelund nord for Ølgod er anlagt af boghandlerparret Hans og Sine Nielsen. Hans Nielsen var formand for Ølgod og Omegns Plantningsforening. Han købte området og anlagde plantagen, og han rejste 10 mindesten for store mænd i dansk litteratur.

Hanssinelund - et livsværk i natur og litteratur

Hans og Sine Nielsen

Hans Nielsen (1871-1955) var boghandler i Ølgod. Han var meget interesseret i hedeopdyrkningen og plantningssagen, og han var formand for Ølgod og Omegns Plantningsforening. Sammen med sin hustru, Sine, købte han jord nord for Ølgod, og de begyndte at plante træer og rejse mindesten over danske forfattere, bl.a. H.C. Andersen, som de med en stor lidenskab for dansk litteratur ønskede at ære. Arbejdet foregik over mange år, fra 1909 til 1955. Det fortælles, at plantagen fik navn ved, at Hans Nielsen udlovede en potageske til den, som fandt på et godt navn til stedet. Tømrer Holm i Ølgod vandt, da han opkaldte plantagen efter Hans og Sine. Efter deres død overtog Ølgod Kommune plantagen.

Mindestenene

Stort set alle mindestenene er udført af billedhugger Mads Pedersen fra Varde. Han står også bag de smukke symboler, som pryder mange af stenene. Alle stenene er natursten, som falder naturligt ind i landskabet. Ingen af stenene er tilhuggede eller på anden måde ændret, kun digterens navn, og sommetider et citat eller en enkel dekoration, pryder mindestenene.

Ambrosius’ sten

Blandt mindestenene er en sten for Ambrosius Stub (1705-1758), som hovedsageligt skrev digte og viser, blandt andet "Den kedsom vinter gik sin gang". På hans mindesten ses en svale, som han skriver om i flere digte, samt disse underfulde og tankevækkende linjer:

Vel født er Livets Trøst,
Men bedre vel opdragen!
Vel gift er Livets Lyst,
Vel død er hele Sagen.

Digtet skulle efter sigende være kommet til ham under et middagsselskab i Ribe, hvor han boede de sidste fem år af sit liv. På opfordring fandt han hurtigt på de fire linjer samt fortsættelsen:

O fire store Vel!
Vel er det sidste størst,
Men den tog Verdens Alt,
Som gav den Første først.

Et livsværk i natur og litteratur

Efter deres død fik Hans og Sine Nielsen også et minde. Oprejst står en mindesten med inskriptionen "BOGHANDLERPARRET HANS OG SINE NIELSEN REJSTE STEN OG TILPLANTEDE HANSSINELUND 1909-1955". For foden af denne sten ligger endnu en sten med inskriptionen "BØGERNES TALE, GROENDE TRÆER - FYLDTE HANS DRØMME, FORMED' HANS FÆRD."