Hans Jessens Maskinbyggeri


Hans Jessens Maskinbyggeri A/S, 1910. Til venstre ligger fabriksbygningen og til højre fabrikantens privatbolig. Beliggenheden på Borgvold var lige ned til Sønderåen. Fotograf: H. P. Jensen


Snedkerværkstedet ved Hans Jessens Maskinbyggeri o. 1937.


Hans Jessens Maskinbyggeri fejrede i 1945 sit 50 års jubilæum, og medarbejderne har i den anledning taget opstilling foran den flagsmykkede fabriksbygning.


Hans Jessens Maskinbyggeri set fra Sønderåen o. 1960.

Intro

Hans Jessens Maskinbyggeri lå på Borgvold 14 fra 1909 til 1975, hvor firmaet flyttede på Nørremarken. Produktion og reparation af elevatorer, transportører mv.

Hans Jessen oprettede sin virksomhed i Vejle i 1895. Firmaet lejede lokaler på Dæmningen 8 og ret hurtigt kom der gang i produktion af transportbånd og elevatorer til bestående kornpakhuse. I 1899 byggede Hans Jessen på Dæmningen 16 og i 1900 flyttede produktionen hertil. Herefter var der stor travlhed med fremstilling af hånd- eller maskindrevne elevatorer og hejseapparater, transmissioner, oliekagebrækkere, elektriske lys- og kraftoverføringsanlæg samt reparationer. I 1905 var der ansat otte svende og fire-fem lærlinge.

Hans Jessen købte Mølleengen af Vejle Dampmølle og her blev opført større og bedre produktionsbygninger og privatbolig. Her på Borgvold lå Hans Jessens Maskinbyggeri indtil midten af 1970’erne. I 1920 døde Hans Jessen, hvorefter hans enke, Anne Marie Jessen, førte firmaet videre. Nogle år senere overtog sønnen Hans Valdemar Jessen ejerskabet.

I 1960 blev der købt en grund på Nørremarken, Niels Finsensvej 4 og fem år senere blev en del af produktionen flyttet hertil. Hele firmaet flyttede til Nørremarken i 1975, da kommunen overtog bygningerne på Borgvold.

I 1978 blev Hans Jessens Maskinbyggeri overtaget af firmaet Sophus Berendsen og efter en fusion i 1982 blev det nye firmanavn Jesma. 1985 skete der yderligere fusion og navnet blev nu Jesma-Matador. Endvidere blev firmaets ingeniørafdeling, der arbejdede med udvikling og eksport af komplette korn- og foderstofanlæg, udskilt under navnet Graintec. I 1989 blev Jesma-Matador solgt til et investeringsselskab og i 1995 overtaget af det østrigske firma Andritz AG og sammenlagt med dets amerikanske selskab Andritz-Sprout-Bauer Inc. Firmanavnet blev herefter Sprout-Matador.