Hans Jensens Stræde


Husrække i Hans Jensens Stræde


Hans Jensens Stræde


Hans Jensens Stræde 19.


Den vestligste del af Hans Jensens Stræde set mod Nørregade.


Hans Jensens set mod Ramsherred. Til højre ses Hans Jensens Stræde 37, H.C. Andersens fødehjem.


Hans Jensens Stræde


Postkort. H.C. Andersens Hus og museet i Hans Jensens Stræde.


Udsigt over Ramsherred og Hans Jensens Stræde, fotograferet fra hjørnet ved Claus Bergs Gade.

Intro

Hans Jensens Stræde. Navnet kendes fra 1600-tallet. Opkaldt efter en rådmand eller en grydestøber Hans Jensen.

Gaden udmunder i Nørregade omtrent ud for Gravene og har sandsynligvis ligesom denne anlagt oven på de gamle fæstningsgrave engang i 1400-tallet. Strædet er sandsynligvis opkaldt efter grydestøber og kirkeværge Hans Jensen, der ejede huset på hjørnet af Strædet og Nørregade indtil sin død i 1644. Byens bæk, Rosenbækken, der stik imod navnets antydning var rendestensafløb og en åben kloak for meget af byen, løb igennem strædet.
Hans Jensens Stræde var i 17 og 1800-tallet hjemsted for den mere jævne del af befolkningen og gadegennembruddet i forbindelse med etableringen af Thomas B. Thriges gade var derfor også en anledning til at sanere området.